Bardzo popularnym rozwiązaniem jest porządkowanie nawierzchni przy pomocy odmiatarek Kovaco. Dotyczy to często dużych obszarów roboczych, gdzie konieczne jest oczyszczanie bez konieczności zbierania zanieczyszczeń. Odmiatarka również sprawdza się przy trudnych zanieczyszczeniach, gdzie kluczową kwestią jest ich odspajanie i dokładne usuwanie.

Drogi dojazdowe, place manewrowe, tereny składowania, trakty dojazdowe, parkingi, chodniki, place technologiczne i magazynowe, a także drogi miejskie i ulice w trakcie prowadzonych prac remontowych oraz ich bieżące utrzymanie to środowisko w którym sprawdza się odmiatarka.
Opcjonalna możliwość użycia spryskiwaczy w odmiatarkach słowackiej marki Kovaco daje doskonałe efekty pracy.

Oferowane odmiatarki Kovaco sprawdzają się również zimą, przy usuwaniu śniegu z nawierzchni różnego typu. Uniwersalna, najczęściej wybierana szczotka stalowo plastikowa jest trwała i bez problemu radzi sobie w zróżnicowanych warukach pracy. Odmiatarki Kovaco są dostępne w kilku szerokościach roboczych od 1,5 do 2,4 metra.