Mateiały użyte do budowy maszyny zapewniają dłuższą żywotność, niezawodność oraz odpowiednią moc elektrycznej ładowarki burtowej Elise 900.

Ładowarka Elise 900 jest przystosowana do użytkowania wielu urządzeń doczepnych, takich jak np. łuparka WS, która jest przystawką do
mogącą współpracować z ciągnikami, ładowarkami o sterowaniu burtowym, ładowarkami kołowymi lub
maszynami leśnymi.

Konstrukcja łuparki do drewna umożliwia manipulację łupanym drewnem i jego rozdzielanie w sposób niedostępny dla stacjonarnych urządzeń tego typu.

Wiertnice napędzane hydraulicznie mogą być używane w każdych warunkach terenowych do wykonywania otworów pod palowanie, różnego rodzaju fundamenty czy w robotach telekomunikacyjnych.

Maszyny ELISE 900 można wyposażyć w pług śnieżny , posiadający możliwość wychyłu lewego , prawego lemiesza osobno lub obu jednocześnie, przystosowany do pracy na nierównym podłożu i wyposażony w amortyzatory drgań.